Türkçe İngilizce
 
 

Adres:

İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Google Maps»

E-mail:
[email protected]

Search
Μαθαίνω Τουρκικά ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣKΑΛΙΑΣ 2 Sample Pages

Μαθαίνω Τουρκικά ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣKΑΛΙΑΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • 1- Γενική επανάληψη4
 • 2- Μέλλοντας8
 • 3- “Kim, ne, hangi, ben, bence / bana göre, bu”14
 • 4- “Herkes, hiç kimse, her” k.λ.π.26
 • 5- “hem ______, hem _______ / ne _______, ne _______”31
 • 6- “ _______ mi, _______ mi?”33
 • 7- Ευθύς λόγος35
 • 8- “mi?” Ερωτηματικές καταλήξεις37
 • 9- “Çünkü / -mEk için”40
 • 10- “-DEn daha”41
 • 11- “kadar”42
 • 12- “birini” k.λ.π.43
 • 13- “bence / bana göre”44
 • 14- “-lİ / -sİz”45
 • 15- Γενική επανάληψη47
 • 16- 3ο πρόσωπο ενικού και πληθυντικού προστακτικής 49
 • 17- 3ο πρόσωπο προστακτικής με χρήση ευκτικής 52
 • 18- “Eyİm/-Elİm” Ευκτική 54
 • 19- Γενική επανάληψη60
 • 20- “yanında, sağında, karşısında” k.λ.π.62
 • 21- “hakkında”66
 • 22- “-lİK”70
 • 23- “yordu” Αόριστος διαρκείας (παρατατικός)78
 • 24- Σύνθετοι ονοματικοί προσδιορισμοί85
 • 25- Κτητική κατάληξη και ρήμα “είμαι”89
 • 26- Το πρόσφυμα “gibi” σαν επίθετο92
 • 27- “-DEn beri”93
 • 28- “Yani”95
 • 29- Απλός ενεστώτας (-r/-Er/-İr)96
 • 30- “-Deki / ki”114
 • 31- “-DiktEn sonra”117
 • 32- “-mEdEn önce”118
 • 33- “değil mi?”119
 • 34- Δυνητικός τύπος (-Ebil / EmE -EmEz)120
 • 35- “-mEk, -mEyİ, -mEyE, -mEktEn, -mEktE”127
 • 36- “-mEk istemek / -mEyİ istemek”135
 • 37- Υποθετική έγκλιση (-se/-sa)136
 • 38- Λ Υ Σ Ε Ι Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ω Ν173
 
Kitap Yazarı: Hakan Yılmaz