Türkçe İngilizce
 
 

Adres:

İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Google Maps»

E-mail:
[email protected]

Search
САМОУЧИТЕЛЬ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 2 Sample Pages

САМОУЧИТЕЛЬ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 2

Содержание

 • 1- Повторение4
 • 2- Будущее время 8
 • 3- “Kim, ne, hangi, ben, bence / bana göre, bu”14
 • 4- “Herkes, hiç kimse, her” и т.п.25
 • 5- “hem ______, hem _______ / ne _______, ne _______”30
 • 6- “ _______ mi, _______ mi?”32
 • 7- Прямая речь34
 • 8- Вопросительная частица “ mi?” 36
 • 9- “Çünkü / -mEk için”39
 • 10- “-DEn daha”40
 • 11- “kadar”41
 • 12- “birini” и т.д.42
 • 13- “bence / bana göre”43
 • 14- “-lİ / -sİz”44
 • 15- Повторение45
 • 16- Повелит.накл.3 л.ед. и множ.ч.48
 • 17- Повелит.накл.3 л.в значении пожелания51
 • 18- Оконч.желательного накл.“Eyİm / -Elİm” 53
 • 19- Повторение59
 • 20- “yanında, sağında, karşısında” и т.д.61
 • 21- “hakkında”65
 • 22- “-lİK”69
 • 23- Окончание Прош.Продолж.Вр.“-yordu”77
 • 24- Словосочетания им.сущ.84
 • 25- Суффиксы принадлежности и глагол ЕСТЬ/БЫТЬ88
 • 26- Частица “gibi” как прилагательное91
 • 27- “-DEn beri”92
 • 28- “Yani”94
 • 29- Окончание Простого Наст.Вр. (-r / -Er / -İr)95
 • 30- “-Deki / ki”113
 • 31- “-DiktEn sonra”116
 • 32- “-mEdEn önce”117
 • 33- “değil mi?”118
 • 34- Окончание (-Ebil / EmE – EmEz)119
 • 35- “-mEk, -mEyİ, -mEyE, -mEktEn, -mEktE”127
 • 36- “-mEk istemek / -mEyİ istemek”136
 • 37- Окончания сослаг.накл.137
 
Kitap Yazarı: Hakan Yılmaz