Türkçe İngilizce
 
 

Adres:

İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Google Maps»

E-mail:
[email protected]

Search
Ich lerne selbstständig Türkisch 2 Sample Pages

Ich lerne selbstständig Türkisch 2

INHALT

 • 1- Wiederholung4
 • 2- Futur8
 • 3- “Kim, ne, hangi, ben, bence / bana göre, bu”14
 • 4- “Herkes, hiç kimse, her” etc.25
 • 5- “hem ______, hem _______ / ne _______, ne _______”30
 • 6- “ _______ mi, _______ mi?”32
 • 7- Direkte Rede34
 • 8- “ mi?” Fragesuffix36
 • 9- “Çünkü / Bunun için”39
 • 10- “-DEn daha”40
 • 11- “kadar”41
 • 12- “birini” etc.42
 • 13- “bence / bana göre”43
 • 14- “-lİ / -sİz”44
 • 15- Wiederholung 45
 • 16- 3te Person Singular und Plural Imperativ48
 • 17- 3te Person Imperativ als Optativ51
 • 18- “Eyİm / -Elİm” Optativ53
 • 19- Wiederholung59
 • 20- “yanında, sağında, karşısında” etc.61
 • 21- “hakkında”65
 • 22- “-lİK”69
 • 23- “-yordu” Präsens in der Vergangenheit77
 • 24- Substantivkette84
 • 25- Das Possessivsuffix und das Verb “sein”88
 • 26- Postposition “gibi” als Adjektiv91
 • 27- “-DEn beri”92
 • 28- “Yani”94
 • 29- Der Aorist (-r / -Er / -İr)95
 • 30- “-Deki / ki”113
 • 31- “-DiktEn sonra”116
 • 32- “-mEdEn önce”117
 • 33- “değil mi?”118
 • 34- Die Möglchkeitsform (-Ebil / EmE – EmEz)119
 • 35- “-mEk, -mEyİ, -mEyE, -mEktEn, -mEktE”126
 • 36- “-mEk istemek / -mEyİ istemek”134
 • 37- Konjunktiv ([Konditional] -se / -sa)135
 
Kitap Yazarı: Hakan Yılmaz