Türkçe İngilizce
 
 

Adres:

İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Google Maps»

E-mail:
[email protected]

Search
ESTUDIO TURCO MÉTODO AUTODIDACTA 2 Sample Pages

ESTUDIO TURCO MÉTODO AUTODIDACTA 2

CONTENIDO

 • 1- Repaso General3
 • 2- Tiempo Futuro7
 • 3- “Kim, ne, hangi, ben, bence / bana göre, bu”13
 • 4- “Herkes, hiç kimse, her” etc.24
 • 5- “hem ______, hem _______ / ne _______, ne _______”29
 • 6- “ _______ mi, _______ mi?”31
 • 7- Discurso directo33
 • 8- “ mi?” Sufijos de pregunta35
 • 9- “Çünkü / Bunun için”38
 • 10- “-DEn daha”39
 • 11- “kadar”40
 • 12- “birini” etc.41
 • 13- “bence / bana göre”42
 • 14- “-lİ / -sİz”43
 • 15- Repaso General44
 • 16- Imperativo 3ra-Persona Singular y Plural47
 • 17- Imperativo 3ra-Persona como subjuntivo50
 • 18- “Eyİm / -Elİm” Optativo52
 • 19- Repaso General58
 • 20- “yanında, sağında, karşısında” etc.60
 • 21- “hakkında”64
 • 22- “-lİK”68
 • 23- “-yordu” Tiempo Pasado Continuo76
 • 24- Grupo de Sustantıvos Complejos83
 • 25- Sufıjos Posesıvos y El Verbo Ser87
 • 26- Posposıcıón “Gibi” Como Adjetıvo90
 • 27- “-DEn beri”91
 • 28- “Yani”93
 • 29- Tiempo Presente simple (-r / -Er / -İr)94
 • 30- “-Deki / ki”112
 • 31- “-DiktEn sonra”115
 • 32- “-mEdEn önce”116
 • 33- “değil mi?”117
 • 34- Poder (-Ebil / EmE – EmEz)118
 • 35- “-mEk, -mEyİ, -mEyE, -mEktEn, -mEktE”125
 • 36- “-mEk istemek / -mEyİ istemek”133
 • 37- Subjuntivo134
 
Kitap Yazarı: Hakan Yılmaz