Türkçe İngilizce
 
 

Address:

İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Google Maps»

E-mail:
[email protected]

Search
2 人で出来る トルコ語学習 Sample Pages

2 人で出来る トルコ語学習

CONTENTS

 • 1- 復習 4
 • 2- 未来形 8
 • 3- “Kim, ne, hangi, ben, bence / bana göre, bu” 14
 • 4- “Herkes, hiç kimse, her” etc. 25
 • 5- “hem ______, hem _______ / ne _______, ne _______” 30
 • 6- “ _______ mi, _______ mi?” 32
 • 7- 直接話法 34
 • 8- “ mi?” 疑問の接尾語 36
 • 9- “Çünkü / Bunun için” 39
 • 10- “-DEn daha” 40
 • 11- “kadar” 41
 • 12- “birini” etc. 42
 • 13- “bence / bana göre” 43
 • 14- “-lİ / -sİz” 44
 • 15- 復習 45
 • 16- 3人称単数と複数の命令形 48
 • 17- 願望としての3人称命令形 51
 • 18- “Eyİm / -Elİm” 願望 53
 • 19- 復習 59
 • 20- “yanında, sağında, karşısında” etc. 61
 • 21- “hakkında” 65
 • 22- “-lİK” 69
 • 23- “-yordu” 過去進行形 77
 • 24- 複雑な名詞グループ 84
 • 25- 所有格接尾語とBE動詞 88
 • 26- 形容詞としての後置詞 “gibi” 91
 • 27- “-DEn beri” 92
 • 28- “Yani” 94
 • 29- 現在形 (-r / -Er / -İr) 95
 • 30- “-Deki / ki” 113
 • 31- “-DiktEn sonra” 116
 • 32- “-mEdEn önce” 117
 • 33- “değil mi?” 118
 • 34- 可能形 (-Ebil / EmE – EmEz) 119
 • 35- “-mEk, -mEyİ, -mEyE, -mEktEn, -mEktE” 126
 • 36- “-mEk istemek / -mEyİ istemek” 134
 • 37- 仮定形 – 接続法の接尾語 135
 
Kitap Yazarı: Hakan Yılmaz