Türkçe İngilizce
 
 

Address:

İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Google Maps»

E-mail:
[email protected]

Search
I study Turkish by myself 2 Sample Pages

I study Turkish by myself 2

CONTENTS

 • 1- General Review4
 • 2- Future Tense8
 • 3- “Kim, ne, hangi, ben, bence / bana göre, bu”14
 • 4- “Herkes, hiç kimse, her” etc.25
 • 5- “hem ______, hem _______ / ne _______, ne _______”30
 • 6- “ _______ mi, _______ mi?”32
 • 7- Direct Speech34
 • 8- “ mi?” Question Suffixes36
 • 9- “Çünkü / Bunun için”39
 • 10- “-DEn daha”40
 • 11- “kadar”41
 • 12- “birini” etc.42
 • 13- “bence / bana göre”43
 • 14- “-lİ / -sİz”44
 • 15- General Review 45
 • 16- 3rd-Person Singular and Plural Imperative48
 • 17- 3rd Person Imperative as an Optative51
 • 18- “Eyİm / -Elİm” Optative53
 • 19- General Review59
 • 20- “yanında, sağında, karşısında” etc.61
 • 21- “hakkında”65
 • 22- “-lİK”69
 • 23- “-yordu” Past Continuous Tense77
 • 24- Complex Noun Group84
 • 25- The Possessive Suffix and to Be88
 • 26- Postposition “gibi” as Adjective91
 • 27- “-DEn beri”92
 • 28- “Yani”94
 • 29- Simple Present Tense (-r / -Er / -İr)95
 • 30- “-Deki / ki”113
 • 31- “-DiktEn sonra”116
 • 32- “-mEdEn önce”117
 • 33- “değil mi?”118
 • 34- The Potential Form (-Ebil / EmE – EmEz)119
 • 35- “-mEk, -mEyİ, -mEyE, -mEktEn, -mEktE”126
 • 36- “-mEk istemek / -mEyİ istemek”134
 • 37- Subjunctive - Conjunctive Mood Suffix 135
 
Kitap Yazarı: Hakan Yılmaz