Türkçe İngilizce
 
 

Address:

İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Google Maps»

E-mail:
[email protected]

Search
Türkçe Cümlelerde Zaman, Nasıllık ve Neden İlişkileri Açısından "iken" Biçimi Sample Pages

Türkçe Cümlelerde Zaman, Nasıllık ve Neden İlişkileri Açısından "iken" Biçimi

İÇİNDEKİLER

 • Giriş5
 • 1. Konunun tanıtılması7
 • 1.1. Biçimsel Açıdan “iken”9
 • 1.2. Sözdizimsel Açıdan “iken”11
 • 1.3. İşlevsel Açıdan “iken”12
 • 2. “iken” Biçiminin İncelenmesi13
 • 2.1. Etimolojik Açıdan İncelenmesi13
 • 2.2. Türkçe Dilbilgilerinde “iken” Biçimi16
 • 2.3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgilerinde “iken” Biçiminin Öğretimi17
 • 3. “iken” Biçiminin İşlevsel Açıdan Sınıflandırılması19
 • 3.1. Zaman İşlevi19
 • 3.1.1. Fiil Cümleleri ile Kullanımı19
 • 3.1.1.1. Şimdiki Zaman ile Kullanımı21
 • 3.1.1.2. Geniş Zaman ile Kullanımı23
 • 3.1.1.2.1. “iken” Ekinin Şimdiki Zaman ve Geniş Zamanla Kullanımındaki Farklılıklar25
 • 3.1.1.3. Belirsiz Geçmiş Zaman ile Kullanımı28
 • 3.1.1.4. Gelecek Zaman ile Kullanımı30
 • 3.1.1.5. Sürerli Şimdiki Zaman ile Kullanımı31
 • 3.1.2. Ad Cümleleri İle Kullanımı32
 • 3.2. Koşul İşlevi36
 • 3.3. Karşıtlık İşlevi39
 • 3.4. Nasıllık İşlevi41
 • 3.5. Sebep İşlevi42
 • 3.6. Gereklilik İşlevi44
 • 3.6.1. “iken”in Gereklilik Kipiyle Kullanımı45
 • 3.7. Kalıplaşmış Biçimleri ve İşlevleri47
 • 4. Türkçe Öğrenen Yabancıların “iken” Kullanımında Yaptığı Yanlışlar52
 • 4.1. Denek Grubu53
 • 4.2. Uygulanan Testler53
 • 4.3. Yabancı Öğrencilerin “iken” ile “-diği zaman” Eklerini Karıştırdığı Durumlar70
 • 4.4. Yabancı Öğrencilerin “iken” ile “-erek” Eklerini Karıştırdığı Durumlar72
 • 5. SONUÇ75
 • KAYNAKÇA78
 
Kitap Yazarı: Zeki Sözer