Türkçe İngilizce
 
 

Address:

İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Google Maps»

E-mail:
[email protected]

Search
Падежные окончания в турецком языке Sample Pages

Падежные окончания в турецком языке

Bu kitaptaki fiiller Temel Türkçe düzeyine göre seçilmiş, örnek cümleler ve alıştırmalar bu düzeye uy-gun olarak yazılmıştır.

Değerli katkılarından dolayı Sayın Recai Ünal, Tuba Erdoğan, Nazgül Gözütok, Buket Koldaş, Ben-gisu Peker ve Emine Elmas’a en içten teşekkürlerimi sunarım.

Глаголы этого учебного пособия отобраны в соответствии уровню Temel Türkçe, образцы пред-ложений и упражнения также подготовлены соот-ветственно этому уровню.

За помощь в подготовке и издании данного пособия выражаю сердечную благодарность моим коллегам Гн. Реджаи Уналу, Тубе Эрдоан, Назгуль Гёзюток, Букет Колдаш, Бенгису Пекер и Эмине Эльмас.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1- Список7
  • 2- Винительный падеж (Belirtme Durumu Eki)16
  • 3- Дательный падеж (Yaklaşma Durumu Eki)24
  • 4- Родительный падеж (Uzaklaşma Durumu Eki)30
  • 5- Предложный падеж (Bulunma Durumu Eki)34
  • 6- Упражнения42
  • 7- Словарь72
  • 8- Ответы к упражнениям94
 
Kitap Yazarı: Hakan Yılmaz