Türkçe İngilizce
 
 

Address:

İnönü Cad. Prof. Tarık Zafer Tunaya Sok. No:16 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye
Google Maps»

E-mail:
[email protected]

Search
Çağdaş Türkiye Türkçesi'nde Başlıca Zaman Ulaçları Sample Pages

Çağdaş Türkiye Türkçesi'nde Başlıca Zaman Ulaçları

                                         İÇİNDEKİLER

0. GİRİŞ .....................................................................................9-13

0.A. Konunun Genel Tanıtımı.....................................................9-10

0.B. Amaç....................................................................................10-11

0.C. Bilimsel ve Yöntemsel Yenilik............................................11-12

0.Ç. Güncellik / Güncel Gerçekliğe Uygunluk............................12

0.D. Konunun İlgili Olduğu Alanlar............................................12-13

0.D.1. Dizimbilimi ve Biçimsel Dizimbilimi..............................13

0.D.1.a. Dizimbilimi....................................................................13

0.D.1.b. Biçimsel Dizimbilimi.....................................................13      

 

I. BÖLÜM: ULAÇLAR ..........................................................15-42

I.A. Ulacın Tanımı-Eylemsiler Kategorisi İçinde Ulaçlar.........15-16

I.B. Çağdaş Türkiye Türkçesi’nde Ulaçların Görünümü...........16-19

I.C. Çağdaş Türkiye Türkçesi’nde Ulaçların İşlevleri................20-29

I.C.1. Ulaçların “Tümcemsi” Oluşturması.................................20-24

I.C.1.a. Tümcemsi-Tümce Ayrımı..............................................21-24

I.C.2. Ulaçların Tümce İçindeki Dizimsel İşlevleri....................24-29

I.C.2.a. Ulaçların Tümcede Bağlaç İşlevi...................................24-26

I.C.2.b. Ulaçların Tümcede Belirteçlik İşlevi ve Belirteç-Belirteçlik

             Ayrımı............................................................................26-29

I.Ç. Çağdaş Türkiye Türkçesi’nde Ulaç Türleri.........................29-42

I.Ç.1. Bağlama Ulaçları..............................................................29-30

I.Ç.2. Durum Ulaçları.................................................................31-32

I.Ç.3. Zaman Ulaçları.................................................................33-42

I.Ç.3.a. Başlangıç Ulaçları...........................................................34

I.Ç.3.b. Bitim Ulaçları..................................................................34-35

I.Ç.3.c. İzleme Ulaçları / İvedilik Ulaçları...................................35-36

I.Ç.3.ç. Koşutlama Ulaçları..........................................................36

I.Ç.3.d. Öncelik Ulaçları..............................................................36-38

I.Ç.3.e. Sonralık Ulaçları.............................................................38-39

I.Ç.3.f. Eşzamanlılık Ulaçları......................................................39-42

 

II. BÖLÜM: ZAMAN VE GÖRÜNÜŞ ...................................43-63

II.A. Zaman ve Çağdaş Türkiye Türkçesi’ndeki Görünümü.......43-54

II.B. Görünüş ve Çağdaş Türkiye Türkçesi’ndeki Durumu........54-63

 

III.BÖLÜM: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TÜRKÇESİ’NDE  BAŞLICA   

                       ZAMAN ULAÇLARININ İNCELENMESİ..65-119

III.A. “-DIk”lı Zaman Ulaçları....................................................65-82

III.B. “-(A / I)r..-mAz” ve “-DIk+-iyelik+’gibi’”Yapılı Ulaçlar.82-93

III.B.1. “-(A / I)r ...-mAz” Yapılı Ulaç........................................82-92

III.B.2. İşlevce Benzer Bir Yapı: “-DIk+-iyelik+’gibi’”.............92-93

III.C. “-(y)ken” (“iken”) Yapılı Ulaçlar.....................................94-104

III.Ç. “-(y)IncA” Yapılı Ulaç...................................................104-113

III.D. “-DI+-kişi+-mI”, “-DI+-kişi+-mIydI” Yapılı Ulaçlar....113-119

IV. SONUÇ ............................................................................120-123

V. KAYNAKÇA ....................................................................125-129

 
Kitap Yazarı: Recai Ünal